سه شنبه 22 آبان 1397  
تاریخ انتشار: پنجشنبه 2 دي 1395
  تعداد بازدید: 1060

ریال نیوز : شهنام سپاسدار- کارشناس صنعت نمایشگاهی-در ارتباط با موضوع میزگرد فعلی همکارانم از بخش هاي خصوصی و دولتی نکات بسیار حائز اهمیتی را مطرح نمودند وبنده نیز سعی می کنم مطالب دیگري را به موضوع میزگرد اضافه نمایم


شهنام سپاسدار- کارشناس صنعت نمایشگاهی-در ارتباط با موضوع میزگرد فعلی همکارانم از بخش هاي خصوصی و دولتی نکات بسیار حائز اهمیتی را مطرح نمودند وبنده نیز سعی می کنم مطالب دیگري را به موضوع میزگرد اضافه نمایم.
1 -کلان شهر بزرگی مانند تهران که مرکز اتّخاذ تصمیمات مهم اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی است، نیازمند بهره برداري از تعداد بسیار بیشتري مراکز نمایشگاهی و همایشی نسبت به شرایط فعلی می باشد. هنوز هم در این زمینه فرصت هاي فراوان براي سرمایه گذاري و توسعه وجود دارد. موفقیت هر یک از این مراکز وابسته به عواملی مانند: وجود زیر ساخت هاي مناسب(هتل ها، مراکز اطلاع رسانی، دسترسی سریع و آسان، آب، برق، معماري روزآمد، دسترسی سریع به مراکزرفاهی و خدماتی.....) و همچنین مدیریت متخصص و توانمند میباشد.به عبارت دیگر با وجود ظرفیت ها و خلاهاي موجود ایجاد مراکز مذکور بدون لحاظ زیر ساخت ها و مدیریت یکپارچه، هماهنگ و متخصص به تنهایی متضمن موفقیت اینگونه مراکز نیست . در جاي جاي شهر تهران همه روزه شاهد ترافیک هاي سنگین هستیم. اگر باور نادرستی که اخیراَ سعی درترویج آن شده و مبتنی است بر لزوم انتقال نمایشگاه از محلّ کنونی،بدلیل مسائل ترافیکی،ذره اي هم قابل توجه و اهمیت  باشد، پیامد آن لازم است کلیه مراکز تجاري، اداري، اجتماعی، فرهنگی،.......را از تهران حذف نماییم تا شاهد یک شهرصرفاَ مسکونی و کم ترافیک باشیم،این یعنی حذف نهادهاي اصلی مورد نیاز یک شهر از تهران با هدف کاهش ترافیک.
متخصصین ترافیکی در دو دهه گذشته راه حلّ هایی مناسب از طریق ایجاد چند زیر گذر و روگذر، ایستگاه مترو و امثال آن براي توزیع و انتقال ترافیک این مرکز پیش بینی نموده اند که برخی از آنها هم تاکنون به مرحله اجرا رسیده است.
2 -عمر این محلّ در حدود 50 سال می باشد. به عبارت دیگر نیم قرن اقشار گوناگون مردم از جمله کارآفرینان،سیاستمداران، بازرگانان، روحانیون، متخصصین، اهالی علم و دانشگاه و ...چه داخلی و چه خارجی به این محلّ رفت و آمد نموده و از آن بازدید و بهره برداري فراوان به عمل آورده اند. به عبارت دیگر تمام سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی مهم اقتصادي، اجتماعی در سطح بین المللی آن را شناخته و براي آن اعتبار خاص قائلند. این توجه، سرقفلی و ارزشی بسیارگرانقدر را ایجاد کرده که در مالکیت و متعلّق به آحاد مردم کشور میباشد. تصمیم به نابودي این برند یا سرقفلی، تنها ازطریق مطالعه و اخذ تصمیم توسط مقامات ارشد نظام که مصالح کلان کشور را بررسی می نمایند مجاز و میسر می باشد. ونباید مدیران و سیاستمداران رده میانی کشور براي اغراض و اهداف جاه طلبانه خود این سرمایه ملّی را به بازي بگیرند.
3 -همانطور که وجهه و اعتبار محلّ دائمی نمایشگاه هاي بین المللی تهران را یک سرمایه ملّی میدانیم، سایت شهر آفتاب را نیز به عنوان یک سرمایه گذاري، متعلّق به مردم دانسته و هر نوع سعی و تلاش براي بهره برداري و رونق آن را محترم و بایسته به حساب می آوریم. شهر آفتاب در حال حاضر تنها حدود 12500 متر مربع فضاي مفید تحت پوشش در اختیار برگزار کنندگان قرار می دهد. لازم است در اسرع وقت فازهاي بعدي توسعه این محل به موازات اصلاح و تاَسیس زیرساخت هاي مورد نیاز یک سایت نمایشگاهی به مرحله اجرا درآید.از جمله زیر ساخت ها، ایجاد مسیر و جاده مستقل ازدرون بزرگراهی مانند آزادگان براي دسترسی سریع به این محل، ایستگاه مترو در فاصله نزدیک به سالن هاي نمایشگاه،تاًمین برق کافی بطوریکه نیاز به اجاره موتور برق وجود نداشته باشد، بی نیازي به سرویس بهداشتی سیار، ایجاد زهکش آب هاي جاري و ایجاد اقامتگاههاي ستاره دار و سایر عواملی که بدوا بعنوان زیرساخت از آنها نامبرده شده،میباشد.یقیناً هرشهروند دلسوزي علاقمند تسریع در بهره برداري از این سرمایه گذاري در حاشیه جنوبی شهر تهران بوده و از رونق و اقبال عمومی نسبت به آن خرسند خواهد شد.
امیدوارم در آینده اي نزدیک شاهد ایجاد مراکز نمایشگاه در حاشیه و جنب شهر تهران باشیم. مراکزي که براي رسیدن به آن احتیاج به عبور از کمربند میانی پرترافیک شهر نبوده و دسترسی همه اقشار شهر به آن به سهولت انجام شود.اینجانب بعنوان یک کارشناس صنعت نمایشگاهی معتقدم همه سایت هاي فعلی و آتی به نحو مطلوب می توانند نقشی سازنده در اقتصاد، فرهنگ و توسعه کشور ایفا خواهند نمود.
جناب آقای میلاد محمدی
متن ذیل مستقیماً مرتبط با موضوع میزگرد فعلی نمیباشد، ولی غیر مستقیم بیانگر نکات مھّم در زمینھ سایت شھر آفتاب است. اگر صلاح میدانید بعنوان ردیف 4 بھ متن بنده اضافھ نمایید.
4 -اکنون که موضوع جلب توجه همه دست اندرکاران صنعت نمایشگاهی به سوي شهر آفتاب و خرید این سایت توسط بانک شهر یکی از اهداف مهم شوراي محترم شهر میباشد، این سوال به عنوان یک شهروند تهرانی برایم مطرح شده که مایلم پاسخ اعضاي محترم شوراي شهر تهران به این سوال را جویا شوم.
چنانچه سایت مذکور به مبلغ 4000 میلیارد تومان توسط بانک شهر از شهرداري تهران خریداري شود، بانک شهر براي این مقدار جذب سرمایه میباید سالیانه حدود 800 میلیارد تومان کارمزد و سود مشارکت به سپرده گذاران پرداخت نماید. و  محاسبات بنده درآمدي معادل حداکثر 60 تا 80 میلیارد تومان در سال براي این سایت را نشان می دهد.آیا پرداخت مابه التّفاوت درآمد سایت و سود مشارکت سپرده گذاران ظرف مدت چند سال بانک شهر را با کمبود نقدینگی و ورشکستگی مواجه نخواهد نمود؟ و آیا تعطیلی همه مراکز نمایشگاهی کشور خود به خود براي سایت شهر آفتاب ایجاد ارزش افزوده خواهد نمود؟ این سایت هم مانند سایر مراکز نمایشگاهی در صورت رفع نواقص در یک روند منطقی ارزشی را که شایسته آن می باشد، به دست خواهد آورد.

Bookmark and Share عضويت در کانال رسمي ريال نيوز در تلگرام بانک ملت پوشاک آرنا

نظرات بينندگان

نظر شما

نام و نام خانوادگي :
پست الکترونيکي :
نظر :
كد امنيتي :  
 

خبرهای پربازدید