شنبه 28 مهر 1397  
تاریخ انتشار: يكشنبه 31 فروردين 1393
  تعداد بازدید: 1936

ریال نیوز : مقام معظم رهبري  به عنوان سكاندار نظام اسلامي و در راستاي تمشيت امور سال جاري را به نام " اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی " نامگذاري نمودند. رهبري جامعه با عنايت به تحليل شرايط موجود و بررسي كارشناسانه و واكاوانه آسيب ها و نقاط قوت در طراحي مدبرانه و هوشمندانه به ترسيم اهداف و برنامه ها مي پردازند.


اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف؛ جهاد اقتصادی، حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی این ها نام هایی هستند که رهبر معظم انقلاب برای سالهای اخیر برگزیده اند و مسئولان و مردم را به برنامه ریزی و اقدام در مسیر تحقق آن فراخوانده اند.

در پیام نوروزی ؛رهبري خطاب به ملت ایران سال 93 را سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری و تاکید کردند آنچه در این سال جدید پیش رو داریم عبارتست از اقتصادی که به کمک مسئولان و مردم شکوفایی پیدا کند و فرهنگی که با همت مسئولان و مردم بتواند سمت و سوی حرکت بزرگ کشور ما و ملت ما را معین کند.

باتوجه به ماهيت   فرهنگ و اقتصاد كه پرداختن به آن از حوصله اين نوشتار خارج است بايد اذعان كرد كه دستيابي به شكوفايي تمدن تنها از طريق پويايي فرهنگ منطبق بر ارزشها و معيارهاي جامعه ميسر است و در اين مسير اقتصاد به عنوان ابزاري موثر نقش آفريني مي كند.

هم در آموزه هاي ديني و هم در فرمايشات رهبري ارجح بودن اقتصاد فرهنگي بر فرهنگ اقتصادي هويداست كه در فرازهاي مختلف  بيانات ايشان اين موضوع متبلور است  تا جايي كه در بخشي از سخنان رهبري به اين فراز مي رسيم كه "فرهنگ از اقتصاد هم مهم تر است همچون تنفس است براي بدن.."

اقتصاد فرهنگی  مبتني بر تحقق پیشرفت، اشتغال،توسعه ؛ رشد، بهره وری و ..  و امتزاج آن با مباني اخلاقی؛ فرهنگی و ارزشی جامعه است .ملحوظ كردن مقوله هاي فرهنگي در ساختارهاي اقتصادي بمنزله دروني و باورمند شدن اين امر براي آحاد جامعه است  كه همه عملكردهاي اقتصادي در راستاي زندگي و معاش بهتر بر مبناي نيازهاي فرهنگي و الگوهاي  مقبول در جامعهمي باشد.

رهيافت چنين ديدگاهي  دست يافتن به مهندسي فرهنگي است. وفق اين تلقي ديگر خاستگاه فرهنگ اقتصاد  تنها بر مفاهيمي نظير سود محوري؛ سرمايه سالاري و منفعت طلبي استوار نيست و كيفيت و نوع فرهنگ حاكم بر اقتصاد است كه تعيين كننده مي باشد.

عناويني كه در سال هاي اخير مقام معظم رهبري از آن ياد كرده اند مبين اين واقعيت و ضرورت  است كه متناسب با شرايط مختلف بايستي  استراتژي اقتصادي را  تعيين كرد.

بر همين مبنا بنگاه هاي اقتصادي بايد از همه ابزارها و ظرفيتهاي خود در راستاي نيل به اهداف مترتب بر بيانات مقام معظم رهبري استفاده كنند.

همكاري و معاضدت در احداث و تجهيز مدارس؛ حمايت از فعاليت تشكل هاي علمي و سازمانهاي مردم نهاد  در ابعاد مختلف زيست محيطي ؛ فرهنگي و اجتماعي و كمك به مجامع علمي و فرهنگي  در زمره اهم مواردي است كه بنگاه هاي اقتصادي با پيشگامي در آنها مي توانند بستر ساز توسعه فرهنگي و اقتصادي شوند.

از آنجايي كه كار آمدي فرهنگ ناشي از پيوند موثر و تعيين كننده نظام فرهنگي با ديگر نظامات جامعه اعم ازابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي است مشاركت بنگاه هاي اقتصادي در اين زمينه با رعايت ايفاي وظايف ذاتي مفيد به فايده خواهد بود.

متوليان بنگاه هاي اقتصادي  با اجتناب از نگاه تك بعدي به اقتصاد و فرهنگ  براي تقويت تعامل اقتصاد و فرهنگ تلاش كنند و اين امر ترجمان راز همنشيني اقتصاد و فرهنگ در كلام رهبري در سال جاري است.

 امير صفري

كارشناس ارشد اقتصادي

 

 

Bookmark and Share عضويت در کانال رسمي ريال نيوز در تلگرام بانک ملت پوشاک آرنا

نظرات بينندگان

نظر شما

نام و نام خانوادگي :
پست الکترونيکي :
نظر :
كد امنيتي :  
 

خبرهای پربازدید