سه شنبه 22 آبان 1397  
تاریخ انتشار: يكشنبه 17 مرداد 1395
  تعداد بازدید: 1898

ریال نیوز : باحضور زنان در مشاغل مدیریتی تحول سازمانها از لحاظ بهبود و ارتباطات سازمانی و ترویج نوآوری تسهیل می شود


زهرا همتی*//مدیریت شهری وچگونگی اعمال آن در دنیای معاصر یکی از مهمترین نشانه های توسعه یافتگی و دستیابی برخی از جوامع به امر توسعه می باشد. در اکثر کشورهای توسعه یافته یکی از مسائل مهم در مدیریت شهری مشارکت پایدار همه گروههای اجتماعی در رسیدگی به امور شهری است. بدون شک مشارکت مردم و شهروندان از تمامی اقشار و گروه های سنی، اصلی ترین عامل در راه موفقیت و دستیابی به شهری ایده آل درتمامی زمینه هاست.در این میان نقش زنان بعنوان نیمی از جمعیت می تواند تبدیل به عاملی اساسی در دستیابی به این امر باشد.چرا که استفاده از این نیروی بالقوه میتواند شرایطی را فراهم اورد که ما بتوانیم از تمامی پتانسیل های موجود برای دستیابی به توسعه و بهبود شرایط بهره ببریم.چنانکه امروز در اکثر جوامع به اصطلاح توسعه یافته توانسته اند با ایجاد زمینه برای مشارکت زنان در امور از توانمندی های آنان در این امر استفاده نمایند.به هر حال دستیابی به توسعه شرایط و راهکار های خود را می طلبد که یکی از شاخصه های آن مشارکت فعال پایدار و پویای زنان بعنوان نیمی از جمعیت یک جامعه می باشد.
در این میان در کشورهای در حال توسعه مانند ایران زنان علیرغم حمایتهای انجام شده هنوز نتوانسته اند نقش موثری در اداره امور شهری داشته باشند. گسترش روز افزون شهرها و واگذاری وظایف و فعالیتهای جدید به مدیریت های شهری نگاه نوین و جامع به این مقوله را می طلبد. اگرچه زنان بیش از نیمی از جمیعت کشور را تشکیل می دهند و از لحاظ دانش و توانایی ظرفیت ها ی نهفته ای دارند، اما سهمی بسیار اندک (حدود 5 درصد)در بکارگیری پست ها ی مدیریتی ، به ویژه مدیریت شهر ی دارند. مشارکت نیازمند، همه قشرها و گروه ها اعم از زنان و مردان است و در این میان، نقش زنان به عنوان نیمی از پیکره یک جامعه ، نقشی بسیار مهم دارد.
با هر نگرشی که مشارکت را مد نظر قرار دهیم، این نکته را نمی توان انکار کرد که مشارکت در عمل، در صورتی کامیاب بوده که به طور گسترده در بیشتر کشورهای جهان پذیرش عام یافته است. بی شک چنین مقبولیتی، در سایه ی اثر بخشی مشارکت در بالا بردن بهره وری سازمانها، تعمیم دموکراسی، بهبود روابط کار،توانمند سازی و مانند اینها بدست آمده است.به دلیل وجود گذشته ای مشحون از بی عدالتی و تعدی نسبت به حقوق واقعی و مقام و منزلت والای زنان و به حاشیه راندن آنان، زنان در استفاده از فرصت ها ی به دست آمده و حضور موثر و نقش آفرین با موانع عدیده ای مواجه اند. یکی از این موانع، وجود نوعی نگرش اجتماعی و نگاه بسته فرهنگی است که مبتنی بر باورهای غلط و عادت های ناپسند تاریخی است که خود به خود موانعی را برای مشارکت وسیع و فراگیر و حضور حقیقی و موثر زنان در سطوح مختلف جامعه فراهم می آورد. مانع دیگر ، روحیه ناباوری برخی از زنان نسبت به توانمندی ها و قابلیت های خود است که در کنار نابرابری فرصتها و موقعیت های عملی کسب تجربه در زمینه های مختلف، شناخت و شکوفایی استعدادها، جامعه را از بهره مندی از توان فکر ی و مدیریتی زنا ن به محروم نموده است (امور مشارکت زنان ، 1384) در مشاغل مدیریتی خصوصاً مدیریت شهری بر اساس آمارهای رسمی در ایران، نرخ مشارکت زنان صورت قابل توجهی اندک است. طی سال های اخیر زنان توانسته اند در زمینه علمی پیشرفت قابل ملاحظه ای کنند، اما از حیث مشارکت در مدیریت به خصوص مدیریت شهری زنان وضع نامساعدی دارند.
با توجه به مسایل فوق برای دستیابی به توسعه پایدار و بهبود سطح کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی که یکی از مهمترین اهداف ساختار های اجتماعی است توجه و مشارکت زنان و دخالت انان در سرنوشت خود و جامعه خود از مهمترین مسایل است در واقع دستیابی به یک توسعه پایدار بدون مشارکت و دخالت زنان در زمان حاضرامکان پذیر نمی باشد.این در حالیست که با نگاهی گذرا به امار و به سطح کیفی تحصیلاتی تجربی زنان نشان از پتانسیل های بالای انان در امور است چنانکه تجربه علیرغم اجحافات بسیار و نادیده انگاشتن توانمندی های انان نشان می دهد در اموری که مربوط به زنان است یا در ساختار هایی که از زنان استفاده شده بازده ی کار و کارایی بسیار راندمان خوبی را طی نموده است. از سوی دیگرحضورزنان در پستهای مدیریتی موجب بهبود عملکرد مدیریت کشور و سازمانها می شود، به این دلیل که توانمندیهای مدیریتی تا حدودی به طور مساوی بین مردان و زنان توزیع شده است. از این دیدگاه زنان توانمندیهای ویژه ای دارند و از مهارتهای معمول در مدیریت منابع انسانی برخوردارند که در شرایط امروز بیشتر از گذشته مورد نیاز سازمانهاست. در واقع شرایط امروز در سازمانها سبک رهبری دموکراتیک و حساس بودن به نیازهای افراد را می طلبد. همچنین، باحضور زنان در مشاغل مدیریتی تحول سازمانها از لحاظ بهبود و ارتباطات سازمانی و ترویج نوآوری تسهیل می شود.این مقوله به خصوص در مساله مدیریت شهری به خوبی خود را نشان می دهد.به هر حال نیمی از جمعیت هر جامعه را چنانچه امد زنان تشکیل می دهند برنامه ریزی و مدیریت شهری حد اقل در امور مربوط به زنان بعنوان نیمی از جمعیت شهری در صورتی موفق عمل خواهد کرد که در بخش های مدیریتی از توانایی ها و پتانسیل های بالای انان استفاده گردد.مساله ای که تا به حال کمتر به ان توجه شده است ..سهم زنان ازمدیریت شهری است شهری که نیمی از ان را زنان تشکیل میدهند . علیرغم وجود برخی تبصره ها و شعارها در زمینه سهم ده درصدی زنان در مدیریت شهری در یک طرح پنج ساله که منجر به سهم پنجاه درصدی انان از مدیریت شهری باشد (امار مربوط به شهرداری تهران) به نظر میرسد این طرح هم در حد شعار باقی مانده و متاسفانه اهمیت واقعی موضوع و اینکه دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه بدون استفاده از پتانسیل های اقشار مختلف و به خصوص زنان ،امکان پذیر نخواهد بود.کماکان جدی انگاشته نمیشود،این مساله در اینده موجب کندی فرایند توسعه و ایجاد نقصان های فراوانی در عصری که اطلاعات ، دانش و ارتباطات حرف اول را می زند خواهد بود ،همین امر لزوم توجه عملیاتی و کارکردگرایانه مسولان و قانونگذاران و مجلس جدید را می طلبد که به گونه ای اساسی بدان توجه نمایند.

*کارشناس ارشد مدیریت/مدیرعامل موسسه فرهنگی فروغ فلق

Bookmark and Share عضويت در کانال رسمي ريال نيوز در تلگرام بانک ملت پوشاک آرنا

نظرات بينندگان

نظر شما

نام و نام خانوادگي :
پست الکترونيکي :
نظر :
كد امنيتي :  
 

خبرهای پربازدید