بازار بورس همچنان بر مدار کاهش و زیان

به گزارش ریال نیوز، بازار بورس تهران پس از صعود موقت به فراتر از 2 میلیون واحد برای شاخص کل، روند نزولی را در پیش گرفت و همچنان بر مدار کاهش حرکت می کند.

پس از وعده وعیدهای ابتدای سال که باعث ورود انبوه مردم به بازار شد، انتظاری غیرمنطقی که با بدیهیات اقتصاد در تضاد است مبنی بر رشد مدام و بی انتهای بازار بورس شکل گرفت.

طبق این انتظارات، بازار بورس در صورت حمایت دولت! همواره مثبت بوده و سهامداران می توانند در میان مدت و بلندمدت هم به سودهای نجومی دست یابند، و شاخص بورس پس از فتح قله 2 میلیون واحدی، به سمت قله های، 3، 4 و 5 میلیون واحدی حرکت می کند.

این گزاره های رویایی تنها در یک صورت می تواند درست باشد و آنهم ظهور یک ابرتورم در اقتصاد ایران است. به این کاری نداریم که این ابرتورم مثبت است یا منفتی؛ قطعا منفی است؛ اما باعث می شود اصلاح قیمت در بازارهای مختلف با فواصل زمانی کوتاه تکرار شده و جادوی صعود شاخص کل بورس همچنان چشم ها را خیره کند.

در دنیای واقع، نشانه هایی از ظهور ابرتورم در اقتصاد ایران مشاهده نمی شود و شاخص کل بورس به رقم های گفته شده نخواهد رسید، حتی نمی تواند در عددهای سابق هم خود را نگاه دارد.

سهامداران خرد شروع به ترک بازار کرده اند و با سودهایی کمتر از نقطه اوج و یا زیان برای کسانی که از تیرماه وارد بازار شدند پرونده خود را می بندند.

البته نباید از نظر دور داشت که وضعیت بازار را حقیقی ها با رقم های خرد رقم نزده اند، بلکه اراده دولت بر رقم زدن این وضعیت با موتور محرکه ماشین چاپ پول بانک مرکزی بوده و وضعیت کنونی را باعث شده است.

بانک های خصوصی پول های غیرقانونی خلق شده را راهی بازارهای سفته بازانه؛ در اینجا بازار بورس؛ کرده و اقتصاد کشور را به اغتشاش کشیده اند و با نشان دادن سهامداران خرد به دنبال فرافکنی و دادن آدرس غلط هستند.

حباب بازار سرمایه ترکیده است و بازار بورس تهران به آخر خطر رسیده و تا انباشت مجدد فنر نقدینگی و شلیکی دیگر؛ و بحرانی دیگر؛ امکان پرواز مجدد ندارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا