ریال نیوز: گروه صنعتی میلاد با هدف جلوگیری خروج ارز از کشور ، بازسازی اتوبوس های فرودگاهی را آغاز کرد.

به گزارش ریال نیوز ، مهدی اخوان ، مدیرعامل گروه صنعتی تولیدی میلاد گفت:اتوبوس های فرودگاهی هم اکنون با قیمت ۸ میلیارد تومان به کشور وارد می شود که این گروه صنعتی در شهرک صنعتی شکوهیه قم توانسته با صرف ۱۵ درصد از این مبلغ اتوبوس های فعلی را بازسازی کند.
وی افزود :این گروه صنعتی آماده است اتوبوس های فرسوده شرکت واحد اتوبوسرانی را نیز بازسازی کند .