تماس با ریال نیوز

ارتباط با خبرگزاری ریال نیوز:

صاحب امتیاز و مدیر : حمید بروغنی
۰۹۱۹۹۶۰۶۰۴۰

سردبیر و تحریریه: صبا شادور
۰۹۱۲۶۹۴۱۷۰۷

instageram; rialnews

دکمه بازگشت به بالا