لوکس
ورود کالاهای لوکس به مناطق آزاد ممنوع شد 18 ژانویه 2019

ورود کالاهای لوکس به مناطق آزاد ممنوع شد

ریال نیوز : گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد:تا از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه۴ به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژۀ اقتصادی تا فراهم شدن شرایط مورد نظر خودداری کنند.