کارکنان
کمک های جدید کارکنان بانک ملی به سیل زدگان رسید 04 آوریل 2019

کمک های جدید کارکنان بانک ملی به سیل زدگان رسید

ریال نیوز : سه کامیون دیگر حاوی موارد مورد نیاز سیل زدگان اعم از پتو ،آب معدنی،کنسرو و لوازم بهداشتی امروز از تهران،قم و اصفهان به سمت لرستان حرکت کرد.

فیش حقوقی کارکنان دولت علنی می شود 02 مارس 2019

فیش حقوقی کارکنان دولت علنی می شود

ریال نیوز : بعد از تکلیف دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای ثبت اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان در سامانه "حقوق و دستمزد" این بار با الزام قانون بودجه کلیه دستگاه‌های اجرایی باید تمامی اطلاعات مربوط به پرداختی کارکنان را در اختیار خزانه قرار دهند.

خبرهای تازه از مالیات حقوق کارکنان 21 فوریه 2019

خبرهای تازه از مالیات حقوق کارکنان

ریال نیوز : گرچه هنوز درصد افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده در مجلس نهایی نشده است، اما روند پرداخت مالیات آنها مشخص و متفاوت از سال جاری خواهد بود؛ چراکه در کنار افزایش ۴۵۰ هزار تومانی سقف معافیت در هر ماه، نحوه پرداخت نیز تغییر کرده و پلکانی شده است.