کولبر
برنامه بنیاد برکت برای اشتغال ۱۵ هزار کولبر 07 آوریل 2021

برنامه بنیاد برکت برای اشتغال ۱۵ هزار کولبر

ریال نیوز: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام امسال 15 هزار شغل جدید را برای کولبران راه‌اندازی می‌کند.