ریال نیوز:به نظر می رسد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق باعث فیلتر شدن کلاب هاوس شده باشد.

به گزارش ریال نیوز، فیلتر شدن کلاب هاوس پس از حضور همه جانبه مقام های دولتی و حمایت جدی آذری جهرمی وزیر ارتباطات باعث شگفتی رسانه ها و افکار عمومی شده است.

این سامانه جدید باعث شده بود تا منطق تبلیغات در ظرف مونولوگ با ویترین گفتگو؛ فرصت ممتازی برای مقام های دولت اعتدال که با کارنامه خالی خود در ۸ سال اخیر از هرگونه گفتگوی آزاد امتناع می کنند، فراهم شود و به نظر نمی رسید به این راحتی ها از این ابزار نوین و موثر دست بردارند. اما ورود یک متغیر خارجی همه چیز را بر هم زد و کار را به فیلترینگ کلاب هاوس کشانید. محمود احمدی نژاد!

مردی که سلطان بلامنازع گفتگو و مناظره است و با حضور میلیونی خود در کلاب هاوس باعث شد زمین بازی فراهم شده برای جریان کارگزاران، به یکباره تقدیم دشمن شماره یک قدیمی شود. حضور مردی که از مناظره آزاد و گفتگو استقال کرده و در آن تبحر کافی دارد باعث شد تا تیم عملیات روانی دولت به یک باره چراغ کلاب هاوس را خاموش کند.

فیلتر شدن کلاب هاوس برای دولت به معنای باخت ۳ بر صفر است و ادامه کار با میدان داری احمدی نژاد به معنای باخت ۱۰ بر صفر بود. دولت حسن روحانی باخت ۳ بر صفر را ترجیح داد.