ریال نیوز : بانک ملی ایران با همراهی و اعتماد مشتریان گرانقدر، بیشترین سهم منابع از سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و سپرده قرض الحسنه پس انداز در میان نظام بانکی کشور را در هشت ماه ابتدای سال جاری به خود اختصاص داد که تحقق این مهم گامی در راستای سیاست های این بانک برای افزایش سهم بخش های اقتصادی از تسهیلات بانکی است.

به گزارش ریال نیوز به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در مدت مذکور با سهم ۲۴/۴ درصدی، رتبه اول مجموع چهار سپرده موثر اعم از سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت، کوتاه مدت و قرض الحسنه جاری و پس انداز را در میان بانک های عضو شورای هماهنگی بانک ها در اختیار دارد. مانده این نوع سپرده ها نسبت به پایان سال ۹۶ به میزان ۱۱/۸ درصد افزایش داشته است.

بانک ملی ایران در این مدت، در سپرده قرض الحسنه پس انداز با سهم ۲۶/۹۶ درصدی، سپرده سرمایه گذاری بلند مدت با سهم ۲۹/۶۶ درصد و در سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با سهم ۱۸/۷۱ درصدی رتبه اول بانک های مذکور را در اختیار دارد.

این آمار حاکی از آن است که مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک در مدت مذکور نسبت به اسفندماه سال ۹۶ از ۱۷/۴ درصد رشد برخوردار بوده است که این امر نشان از خیرخواهی مشتریان گرانقدر دارد.

این بانک در آبان ماه امسال ۲۳/۱۹ درصد از مجموع کل سپرده های بانک های مذکور را در اختیار داشته است.

  • منبع خبر : ریال نیوز