ریال نیوز: از ابتدای صبح امروز انتشار بوی نامطبوع دوباره برخی مناطق تهران را در بر گرفت.

به گزارش ریال نیوز، از ابتدای صبح انتشار بوی نامطبوع دوباره در مناطق تهران از جمله ۶، ۱۱ ، ۱۸ و ۱۹ را در بر گرفت و برخی از شهروندان اعلام کردند که این بو در منطقه ۱۹خیلی شدید شده است.

این در حالی است که چند روز پیش هم  انتشار بوی نامطبوع در تهران گزارش شد و در نهایت منبع آن مشخص نشد.

سال گذشته هم در همین ایام انتشار بوی نامطبوع در تهران رخ داد که درنهایت برخی مسئولین اعلام کرد انتشار بوی گاز مرکاپتان بوده است.

محمد رستگاری معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران به خبرنگار فارس در این باره گفت: در حال پایش منشاء بو هستیم و برای تحلیل آن نیاز به زمان است.

  • منبع خبر : ریال نیوز