ریال نیوز:با توجه به اهمیت نقش تعاونی های مرزنشینان به عنوان سفیران ساکن خطوط مرزی و نقش عمده ای که در امنیت و توسه پایدار منطقه ایفا می کنند، در دیدار اخیر رئیس اتاق تعاون با وزیر صنعت، معدن و تجارت، تمدید کارتها الکترونیک اعضا مرزنشین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ریال نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، تعاونی های مرزنشینان از دیرباز به مثابه گروهی متمایز از دیگر عوامل  بازرگانی خارجی مطرح بوده اند. با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه این تعاونی ها در اقتصاد، در دیدار اخیر علیرضا رزم حسینی وزیر صمت با بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون، تمدید کارت های الکترونیک اعضاء مرزنشین به مدت ۲ سال به علت عدم استفاده در سال های گذشته مطرح و  مقرر شد مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین با توجه ویژه وزیر صمت، تمدید مهلت استفاده از پروانه های صادراتی سال های ۹۷ و ۹۸ تا عادی شدن شرایط و امکان رقابت با سایر بخش ها نیز  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.