ریال نیوز:رئیس اتاق اصناف تهران: تسهیلات دولت برای اصناف آسیب دیده از کرونا بدلیل مشکلات فرایند دریافت وام، مورد استقبال قرار نگرفت.

 _بیمه بیکاری که دولت وعده داده بود، پرداخت نشد.

_برای جلوگیری از تعطیلی اصناف به ستاد مقابله به کرونا بارها اعلام کردیم تا برای تمامی صنوف پروتکل های بهداشتی لازم را اعلام کنید و ما متعهد می شویم آنها را رعایت کنیم.