ریال نیوز : رئیس شورای شهر تالش گفت : نبود ضمانت اجرایی کافی شوراها را دچار فعالیت های روز مرگی کرده است.

به گزارش ریال نیوز، دکتر بهروز علی بابایی در گفت‌وگو با ریال نیوز در پاسخ به نقاط ضعف در شوراها، نبود ضمانت اجرایی برای تصمیمات این نهاد مردمی را سدی بر مصوبات عنوان کرد که شوراها را دچار فعالیت های روز مرگی کرده است ، تصریح کرد: با توجه به همراهی و همکاری نکردن متقابل دستگاه های اجرایی شوراها نمی توانند برنامه چند ساله برای شهر خود داشته باشند. وی با بیان این که روزمرگی نباید شوراها را از رسالت اصلی خود که خدمت به مردم و احیای شهر است غافل کند افزود : شهرداری و شورای شهر در فراز و نشیب کارهای اداری نباید از خدمت رسانی به شهر و شهروندان غفلت کنند.

  • منبع خبر : ریال نیوز