سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: ۲۵ قلم کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شد که در سال جاری سهمیه ارزی وزارتخانه ها برای استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شده و توسط سامانه جامع تجارت مورد نظارت قرار می‌گیرد.

محمدرضا کلامی امروز در نشست خبری که در وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار شد گفت: کار گروه تنظیم بازار از ۱۴ دستگاه تشکیل شده و پایش و رصد مستمر کالاهای مورد نیاز از سوی کار گروه های تخصصی انجام می شود.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار افزود: ۲۵ قلم کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شد که در سال جاری سهمیه ارزی وزارتخانه ها برای استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شده و توسط سامانه جامع تجارت مورد نظارت قرار میگیرد؛ انبارها شبکه های فروش کالاهای اساسی را به دقت در قالب سامانه جامع تجارت رصد می شود.

وی با تاکید بر اینکه عرضه کالاهای اساسی در دوران شیوع ویروس کرونا بسیار خوب انجام شد بیان داشت: لذا با تامین حداکثری کالاها نوسانات جدی نداشتیم. کلامی اظهار داشت: از نظر تامین ذخایر استراتژیک وضعیت بسیار مناسب است و از ارز صادراتی برای تامین نیازهای ارزی کشور بهره گرفته می شود.

  • منبع خبر : فارس