ریال نیوز:تعداد تولید کارت در روز متناسب با درخواست متقاضیان و روزانه به 5 هزار کارت می‌رسد که ظرفیت 10 برابر این تعداد را هم داریم.

به گزارش ریال نیوز، شهرام رضایی با بیان اینکه از زمان تخصیص کارت تا زمان صدور  3 ماه زمان لازم است، اظهار داشت: در چرخه تولید کارت سوخت ۴ نهاد و کارخانه درگیر هستند. زیرا برخی از قطعات  از خارج تامین می‌شوند . البته تعطیلی اردیبهشت را پیش‌رو داشته‌ایم و تا زمان اعمال پروتکل‌های بهداشتی و راه‌اندازی مجدد فاصله زمانی وجود داشت که اکنون هم مشکل حادی نیست، حتی تاخیر زمانی  کارت‌های خصوصی  صدور آنها زیر دو ماه است و ما در حال کاهش آن هستیم.

وی ادامه داد: امکان ندارد درخواستی مبنی در کارت سوخت ۵ ماه زمان برده باشد. زیرا درخواست‌های مربوط به تیر در حال صدور و مربوط به خرداد در حال توزیع هستند به همین دلیل  بهتر است متقاضیان برای پیگیری این موضوع به آدرس اینترنتی epolice.ir مراجعه و پیگیری کنند، چرا که ممکن است کارت سوخت برایشان ارسال شده باشد و منزل نبوده باشند، بنابراین بهتر است از این طریق پیگیری کنند.

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خاتمه اضافه کرد: تعداد تولید کارت در روز متناسب با درخواست متقاضیان و روزانه به ۵ هزار کارت می‌رسد که ظرفیت ۱۰ برابر این تعداد را هم داریم.

وی یادآور شد: اکنون تعداد کارت‌های درخواستی در حد ۴۵۰ هزار باقی مانده که در حال ارسال است.