ریال نیوز : با صدور حکمی از سوی سید محمد موسوی، دکتر ابوالقاسم جعفری پور به عنوان قائم مقام خانه صنعتکاران ایران منصوب شد.

به گزارش ریال نیوز، در متن این حکم آمده است : با توجه به سوابق علمی و تجربی در زمینه های بازرگانی، تجارت و صنعت به عنوان قائم مقام خانه صنعتکاران ایران منصوب می‌شوید.

این گزارش حاکی است : دکتر ابوالقاسم جعفری پور دارای دکترای اقتصاد و مدیریت دولتی و دانشجوی دکترای صنایع است که سوابق مدیر عاملی شرکت کمپرسورسازی ایران ، شرکت سرمایه گذاری نیرو ، کارخانجات ارج ، شرکت سرمایه گذاری سارابان ، شرکت سرمایه گذاری بین المللی ملت و همچنین عضو هیئت مدیره شرکت مخمل ابریشم کاشان ، عضوهیت مدیره شرکت ابفر ، عضو هیئت مدیره صنعت قند ، عضو هیئت مدیره شرکت نو آورتدبیر ، مشاور عالی ایثارگران ، مشاور شرکت نفت پارس و مشاور دوده صنعتی پارس را در کارنامه خود دارد.

  • منبع خبر : ریال نیوز