درخواست کمک سوریه و عراق از ایران

به گزارش ریال نیوز، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با مهر در خصوص نقش و عملکرد ایران در مبارزه با گروه های تروریستی و ایجاد صلح، ثبات و امنیت منطقه ای اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مقتدر که در دوران اخیر و در دهه های گذشته با دو پدیده شوم جنگ تحمیلی صدام دیکتاتور خونخوار عراق و تروریسم مواجه بوده و از جمله کشورهای قربانی حملات تروریستی به حساب می آید، به طور کامل به آثار و تبعات جنگ و تروریسم واقف است.

‎وی گفت: ایران با توجه به تجاربی که از این دو پدیده خاص داشته، همه تلاش خود را برای مبارزه با جنگ افروزی، خشونت، بی ثباتی و ناامنی در منطقه به کار بسته است.

‎قاسمی با بیان اینکه ایران همواره با درخواست دولت های منطقه و در حد توان برای مبارزه با تروریست ها به کمک آنها شتافته، تصریح کرد: در راستای مبانی اصولی ایران از جمله قانون اساسی و نگاه به تعالیم عالی اسلامی، ما همواره در جهت تثبیت امنیت و کمک به همکاری های منطقه ای، افزایش روابط با همسایگان و ایجاد ثبات و آرامش در کشورهای منطقه حرکت کرده ایم.

درخواست کمک سوریه و عراق از ایران

‎سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: ایران از سال های گذشته، برای مبارزه با افراط گرایی و تروریسم که منشا و مبدا آن کانون های مشخص و بدخواه منطقه و مخالف با آرامش و توسعه منطقه است، تلاش های گسترده ای را آغاز کرد و این در حالی است که در ابتدای برخی بحران های منطقه از جمله سوریه و عراق بسیاری از کشورها نادانسته و یا دانسته و در اثر تبلیغات سوء، تصور اشتباهی از تحولات جاری داشتند، اما ایران با توجه به تجارب ارزشمند خود، پیش بینی دقیقی را در خصوص آثار و عواقب این نوع بحران ها، منشا و کانون های مولد گروه های تروریستی و اهداف آنها داشت.

‎وی ادامه داد: ایران تلاش کرد در عرصه دیپلماتیک، در خصوص معضل تروریسم و اقداماتی که توسط گروه های افراطی برای نقض حاکمیت کشورهای منطقه انجام می گرفت، با کشورهای مختلف جهان رایزنی هایی را داشته باشد. در واقع ایران کوشید در این مدت در عرصه دیپلماتیک جهانیان را از این نوع خطری که نه تنها منطقه ما بلکه بسیاری از مناطق جهان را در صورت عدم برخورد مناسب و به هنگام با آنها تهدید می کرد، مطلع و توجیه کند.

‎قاسمی با بیان اینکه در عرصه سیاسی در مقابله با تروریسم موفقیت های بسیاری را کسب کرده ایم، تصریح کرد: در بُعد میدانی هم ایران به درخواست دولت های سوریه و عراق کمک های مستشاری را در جهت مقابله با گروه های تروریستی در حد توان خود ارائه داد و تجاربی که در این زمینه دارد را در اختیار آن کشورها قرار داد، لذا معتقدم که ایران در هر دو بُعد سیاسی و مستشاری موفق بوده و نقشی تاریخی را ایفا کرده است.

نمی توان جای ظالم و مظلوم را با دلار تغییر داد

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه مهم نیست امروز هیات حاکمه آمریکا سخنان و اتهامات واپسگرایانه و نابجایی را در مورد ایران مطرح کنند، چرا که تاریخ بر نقش سازنده و منطقی ایران مهر تایید خواهد زد، گفت: آیندگان از این تلاش های ضد تروریستی ایران به خوبی یاد خواهند کرد. در کوتاه مدت شاید، اما در میان مدت و بلند مدت نمی توان تاریخ خود خواسته تدوین کرد، فرهیختگان و اندیشمندان بسیاری با وجدان های بیدار به نقل حوادث و تاریخ خواهند پرداخت و نمی توان جای ظالم و مظلوم را با دلار و زرادخانه و فرهنگ جاهلی تغییر داد.

وی گفت: امروز و طی یکسال گذشته متوجه شدیم که بسیاری از کشورهای جهان که در پنج، شش سال گذشته نگاه دیگری به مساله تروریسم و چگونگی روند تحولات در سوریه و عراق داشتند، بدون هیچ گونه اعلام یا بیان مشخصی، مواضع عملی خودشان را تا حد زیادی تعدیل کرده و متوجه شدند که مواضع قبلی آنها ناشی از عدم شناخت از این نوع افراط گرایی و کانون های مروج آن بوده و البته مهم رفتار امروز آنان است و نباید به سرزنش در مسیر قرار گرفته ها پرداخت.

‎قاسمی افزود: نکته دیگری که وجود دارد اینکه اقدامات عملیاتی کشورهای دیگر با مواضع اعلامی ایران در خصوص مساله تروریسم و تحولات منطقه که از ابتدا تا امروز مسیری ثابت و روشن را طی کرده، تطابق پیدا کرده است. به عبارت دیگر، واقعیت های موجود در منطقه خودش را بر برخی مواضع نادرست تحمیل کرد و نگاههای مشترک بیشتری میان ایران و برخی کشورهای جهان ایجاد شد.

کشورهای منطقه بدون کمک ایران نمی توانستند بر مشکلات فائق آیند

‎سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به کارنامه ایران در مبارزه با تروریسم گفت: اگر بخواهیم به کارنامه جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم و ایجاد ثبات و امنیت در منطقه و ممانعت از شعله ورتر شدن خصومت‌ها نگاهی داشته باشیم قطعا عملکرد موفقی را داشته و کشورهای جهان حتی آنهایی که به دلایل نوع خاص سیاست های خود نمی توانند یا نمی خواهند مواضع خود را در این رابطه اعلام کنند هم، در عمل به این نکته دست پیدا کردند که این منطقه در یک نگاه منصفانه بدون کمک ایران نمی توانست بر مشکلات و آلامی که مردم آن کشورها متحمل شدند، فائق بیاید.

‎وی تصریح کرد: اگر ایران به عنوان کشوری که طلایه دار تلاش برای ایجاد صلح، امنیت و ثبات در منطقه است، اقدامات دقیق خود را به هنگام و مناسب انجام نمی داد شاید وضعیت کنونی کشورهای منطقه و حتی کشورهایی که دورتر از این منطقه هستند به نحو دیگری بود و شاهد تسری بحران تروریسم و کشتار افراد در دیگر کشور ها و بر سر هر کوی و برزنی بودیم، اما خوشبختانه این بحران تاکنون به من فداکاری و تلاش ایرانیان ناکام مانده است.

اقدامات ایران، قدرت گروه های تروریستی در منطقه را کاهش داد

‎قاسمی گفت: من فکر می کنم آنها که دل در گرو صلح و امنیت دارند باید تاریخ معاصر سالیان اخیر را ورق زده تا ببینند که همین گروه های تروریستی شناخته شده و مورد حمایت کانون های مشخص، در قاره های دیگر جهان چگونه دست به جنایات و اعمال تروریستی و خشونت آمیز می زدند و در نهایت این تلاش ایران بود که منجر به کاهش قدرت این گروه ها در منطقه شد و این اغراق نیست که بگوییم بسیاری باید ستایشگر و قدردان اقدامات ایران باشند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: من هنوز از پایان کامل پدیده شوم تروریسم در منطقه صحبت نمی کنم چرا که همچنان کانون های مولد تفکر گروه های تروریستی فعال هستند و به دلیل سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی خود، کماکان گروه های افراط گرا را تسلیح و حمایت می کنند و امروز علی رغم شکست گروه های افراط گرا، شاهد اقدامات پراکنده آنها در برخی نقاط  در منطقه هستیم.

وی بیان کرد: گذر زمان به بسیاری از کشورها نشان داده که ایران به عنوان کشوری کهن، نیازی و چشم داشتی به سرزمین های دیگر نداشته و نخواهد داشت و اقداماتی مستشاری هم که در سال های اخیر در برخی کشورهای منطقه انجام داده به درخواست رسمی آنها و در قالب مبارزه با تروریست ها بوده است.

قاسمی گفت: حضور مستشاری ایران تا زمانی است که دولت های دیگر از ما بخواهند و پدیده تروریسم وجود داشته باشد در واقع تا زمانی که این سرزمین ها از لوث وجود تروریست ها رهایی یابند و دولت‌های قانونی و مردم آن کشورها بتوانند در آسایش زندگی و احساس کنند که امنیت آنها تامین شده است ایران در کنار آنها خواهد بود. بنابراین حضور ایران بستگی به خواست آن کشورها دارد.

جنگ روانی از پیش شکست خورده آمریکا علیه ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: سیاست اصولی ایران، عدم مداخله در امور داخلی کشورها است و از سوی دیگر با همه توان از امنیت خود و امنیت منطقه که می تواند امنیت خود ایران هم باشد دفاع می کند و اجازه دخالت به هیچ کس را در امور داخلی خود نمی دهد و به دنبال فراهم آوردن الزاماتی است که شرایط توسعه و رونق اقتصادی و امنیت کشورهای منطقه را ایجاد می کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بی شک امروز شاهد یک جنگ روانی از پیش شکست خورده توسط ایالات متحده آمریکا هستیم که می خواهد به دروغ و با قلب واقعیات، ایران را برای پذیرش سخنان نابحق خود تحت فشار قرار دهد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + 4 =

دکمه بازگشت به بالا