بررسی آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، از صدور پنج هزار و ۹۱۹ فقره جواز تاسیس صنعتی در سه ماهه ابتدایی امسال و رشد ۲۶ درصدی آن در مقایسه با پارسال حکایت دارد.

بع گزارش ریال نیوز، نرخ اشتغال ایجاد شده بمجوزهای صادر شده ۱۳۸ هزار و ۱۲۰ نفر پیش بینی شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۲۸ درصدی نشان می‌دهد.
همچنین، پیش بینی سرمایه گذاری جوازهای تأسیس صادره در این مدت بیش از ۵۷۴ هزار و ۴۷۱ میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با پارسال افت ۴.۶ درصدی داشته است.
در این مدت یک هزار و ۳۱۰ پروانه بهره برداری ایجادی و توسعه‌ای صنعتی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۱۵.۳ درصدی داشته است.
اشتغال پروانه‌های بهره برداری صادره با افت چهار درصدی در مقایسه با پارسال ۲۱ هزار و ۹۸۲ نفر پیش بینی شد.
همچنین، سرمایه پروانه‌های بهره برداری صادره با افت ۶۴.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۹۲ هزار و ۱۷۱ میلیارد ریال رسیده است.

  • منبع خبر : ایرنا