ریال نیوز:مرحله سوم طرح رمز دوم پویا در راستای استانداردسازی الگوی پیامک رمز پویا و امن‌تر شدن تراکنش‌های بانکی از امروز در تمام بانک‌ها اجرا می‌شود.

به گزارش ریال نیوز، مرحله سوم طرح رمز دوم پویا در راستای استانداردسازی الگوی پیامک رمز پویا و امن تر شدن تراکنش های بانکی از امروز در تمام بانک‌ها اجرا می‌شود.البته این طرح چند روزی است که توسط چندین بانک در حال اجرا است.

چند روزی است که بسیاری از افراد پیامک هایی, متفاوت تر از پیامک های رمز پویای گذشته خود دریافت می کنند. تغییر محسوس در پیامک های رمز دوم پویا این است که در محتویات پیامک علاوه بر رمزدوم، نام کارت مبدا و مقصد به همراه مبلغ پیامک می شود و فرد می تواند اطلاعات دقیق تری از کارت مقصد خود دراختیار داشته باشید.