ریال نیوز : اله کرم حاتمی رییس شورای سیاستگذاری هفته نامه توسعه‌ بازاریابی شد.

به گزارش ریال نیوز ، طی حکمی از سردبیر هفته نامه توسعه‌ بازاریابی « اله کرم حاتمی » بعنوان رییس شورای سیاستگذاری این نشریه اقتصادی منصوب شد.

گفتنی است، حاتمی از مدیران باسابقه در حوزه صنعت و اقتصاد است.