ریال نیوز: با حکم محمدعلی افتخاری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سعید ترکمن به عنوان سرپرست اداره روابط عمومی این سازمان منصوب شد.

به گزارش ریال نیوز؛ در بخشی از این حکم آمده است: با اتکال به خداوند و بهره گیری از کلیه امکانات و استعدادهای موجود، در جهت برقراری تعامل سازنده میان سازمان و روابط عمومی های سازمان های همکار و برنامه ریزی دقیق و تنظیم تقویم های خبری و رسانه‌ای به منظور ارتقای عملکرد سازمان در حوزه های ماموریتی گام بردارید.

  • منبع خبر : ریال نیوز