ریال نیوز:همگان خیال می‌کردند به زودی نتایج شمارش آرا در جورجیا کامل شده و برنده نهایی اعلام می‌شود اما مشکل نرم افزاری پیش آمده برای شهرستان Gwinnett با ۴۴۰۰ رای شمارش نشده غائبین بر مشکلات افزوده است.

به گزارش ریال نیوز:همچنین مقامات شهرستان کلایتون در خصوص انتخابات آمریکا نیز گفته‌اند نتیجه ۵۷۰۰ رای را نیمه شب اعلام خواهند کرد.

در کلایتون اغلب دموکرات هستند اما آرای نظامیان و خارج نشینان روز جمعه کار را کمی برای بایدن سخت تر کرد.

۹۹ درصد آرا در ایالت جورجیا شمرده شده و بایدن به شدت نزدیک به ترامپ شده است.