در نشست بانک مرکزی با واردکنندگان معترض به عملکرد یکی از صادرکنندگان که علیرغم دریافت وجه ارز نیمایی در اختیار آنها قرار نداده بود و همین موضوع سبب تجمع آنها مقابل بانک مرکزی شده بود، شرایط بازپرداخت مطالبات واردکنندگان از سوی صادرکننده متخلف اعلام شد.

یکی از نمایندگان واردکنندگان حاضر در این نشست در گفت‌وگو با ایسنا درباره نتیجه جلسه اظهار کرد: در جلسه روز یکشنبه در بانک مرکزی، مقرر شد که به همراه ضابط قضایی و صادرکننده متخلف نشستی مشترک داشته باشیم و مباحث را جمع بندی کرده و صورت جلسه ای را تنظیم کنیم. بانکمرکزی

رمضانی گفت: خوشبختانه با مساعدت بانک مرکزی این جلسه برگزار شد. همچنین بانک مرکزی از صادرکننده متخلف خواست، که بازه زمانی را برای بازپرداخت مطالبات طلبکاران (واردکنندگان) تعیین کند. بر همین اساس پس از مذاکرات و توافقات صورت گرفته، جدول زمان بندی در جلسه روز دوشنبه تهیه و تدوین شد.

این واردکننده تأکید کرد: در نهایت مقرر شد جدول زمانی تعیین شده مورد توافق طرفین در این جلسه، به تأیید بازپرس پرونده برسد و پس از آن، مراحل بازپرداخت مطالبات در اسرع وقت انجام خواهد شد. همچنین کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی و واردکنندگان بر فرایند اجرایی شدن این مهم نظارت می کنند و جزئیات انجام تعهدات صادرکننده، در این زمینه به صورت هفتگی طی جلساتی به اطلاع ذی نفعان می رسد.

رمضانی ضمن تشکر از دستور ویژه بانک مرکزی مبنی بر پیگیری این موضوع، یادآور شد: خوشبختانه توانستیم دغدغه های وارکنندگان را به گوش مسئولین برسانیم و به تنش های رخ داده پایان دهیم. مسائل و موارد کارشناسی خوبی نیز در این جلسه مطرح شد که برای رسیدن به اهداف ما راهگشا خواهد بود.

وی گفت: این جلسه مشخص کرد که بانک مرکزی نسبت به درخواست‌ها و مسائل واردکنندگان بی تفاوت نیست و صدای آنها را می شنود. ما تولیدکنندگان و صنعتگران نیز نسبت به کشور متعهدیم و اجازه نمی دهیم، سودجویان از اعتراضات ما سوء استفاده کنند.

  • منبع خبر : ایسنا