مبارزه باتروریست ردگم کنی آمریکادرافغانستان

ریال نیوز : این روزهابحث افغانستان نقل محافل جهانی ومخصوصاایران است.اهمیت افغانستان رابایستی ازسه منظرژئوپلیتیک،ژئواستراتژیک وژئواکونومیک درک کرد.اهمیت ژئوکالچرال نداشته چون ازیکسوبه شدت به فرهنگ ایران اسلامی وابسته وازسوی دیگر تحت تاثیر مستقیم فرهنگ سلفی پشتونیسم شبه قاره هندقراردارد.درحوزه ژئوپلیتیک اززمان استقلال افغانستان وبالاخص ازمعاهده پاریس ۱۸۵۷میلادی ببعدافغانستان همانندسدی ازطرف بریتانیاکبیردرمقابل توسعه طلبی روسیه تزاری برافراشته شد.لیکن به خاطرشرایط اقلیمی سخت وهمچنین فرهنگ به شدت قبیله ای وغیرقابل انعطاف اقوام حاکم بالاخص پشتون ها،بریتانیایی هاتنها به فتنه انگیزی وانتخاب حاکمان دست می زدندواداره منطقه رابه خودقبایل وسلاطین پشتون سپرده بودند.تنهادردوره امان الله خان ازترس اصلاحات بنیادی دست به کودتا پنهان زدند و…تازمان کودتای داودخان علیه نظام پادشاهی ظاهرشاه وحرکت به سمت حکومت کمونیستی وورودارتش شوروی سابق درسال۱۹۷۹میلادی روس هابه نیت اداره این منطقه تصمیمات مهمی برنامه ریزی کرده بودند.لیکن همه تصمیمات کرملین به فاجعه برای شوروی(روسیه)ختم شد.
عدم اهمیت آمریکابه افغانستان تاوقوع۱۱سپتامبرادامه داشت وباقی ماجراکه روشن وآشکاراست.افغانستان باوجوداینکه نتوانسته به عنوان یک دولت-ملت خودراتثبیت کند.لیکن دارای اهمیت استراتژیک است.اینکه تصورآمریکابدون تفکرقبلی وباصرف میلیاردهادلارهزینه،یک شبه افغانستان راتقدیم طالبان،چین وروسیه کردندهم غیرعقلایی است.
لازم است بدانیم چهارقدرت فرامنطقه ای(آمریکا،بریتانیا،روسیه وچین)وپنج همسایه منطقه ای(پاکستان،ایران،عربستان سعودی،ازبکستان وتاجیکستان)ودوقدرت نسبتاتازه وتاثیرگذار(هندوترکیه)درسرنوشت افغانستان ایفای نقش خواهندکرد.تازه این خارج ازبازیگران غیردولتی مانندالقاعده وداعش و….است.پس ازمنظرژئوپلیتیک-استراتژیک اهمیت افغانستان هنوزدرک نشده،به خصوص بعدازترسیم نقشه راه ابریشم صادرات چین به اروپا وهمچنین مسیرترانزیتی انرژی(گازدریای کاسپین)به شبه قاره هند!
در مفهوم ژئواکونومیک، ذخایر دست نخورده معدنی و همچنین مسیر ترانزیت انرژی و کالا از آسیای میانه به شبه قاره هند وبالعکس و دیگر موارد مشابه ..گروه متعصب سنی طالبان می خواهد در افغانستان چکار کند.آیا این طالبان با اراده مردم فهیم افغانستان برضددولت مرکزی قیام کرده بود، یا با اراده امریکائیان و غربی ها جنگ داخلی را آغاز و سپس با فتح کابُل و ایجاد حکومتی فراگیر و مردمی با رفراندوم و یا حکومتی که نظر آمریکائیها است را در افغانستان ایجاد کنند.قطعاً حکومتی در حال و آینده در افغانستان روی کار خواهد آمد که خواسته آمریکا و غرب را تامین کند.حال باید پرسید اشغال بیست ساله آمریکا که با کشته و زخمی و معلولین جنگی بیش از ۴۰۰ هزار نفر از مردم افغانستان شد.چه نتیجه ای را برای آمریکائیان و مردم مقاوم افغانستان داشت که منجر به کشته شدن نیروهای انقلابی و اصیل افغان و آواره شدن بیش از سه میلیون نفر و فرار دانشمندان و سرمایه داران بزرگ افغانی به خارج از کشور شد.آمریکائیان در این بیست ساله با تحقیقات گسترده و با آمایش سرزمینی که در افغانستان انجام دادند و هزینه زیادی را نیز متحمل شدند و اطلاعات زیادی را هم از شوروی سابق که بدست آوردند به موارد زیادی دست پیدا کردند که به بعضی از آنان اشاره می کنیم :
۱ _ کشف معادن زیادی از طلا ومس
۲ _ کشف لیتیوم که امریکائیان افغانستان را پایتخت لیتیوم دنیا نامیده اند که مصارف بسیاری در صنعت والکترونیک دارد و همچنین از ارزش بسیار بالایی از نظر قیمتی در جهان می باشد.
۳ _ نفت وگاز
۴ _ کشف سنگهای قیمتی حتی بسیار نایاب در جهان واستخراج آن به صورت خیلی وسیع
۵ _ مواد تلک که مصرف زیادی در موارد شوینده و بهداشتی و پودرها دارد
۶ _ قرار دادهای نظامی اعم از آموزش دهها هزار نیروی افغانی و فروش تجهیزات نظامی
۷ _ ترانزیت بین المللی

اززمان ورود آمریکائیان به افغانستان در این بیست سال کشت خشخاش( تریاک) از یک هزار تُن در سال به نزدیک ده هزار تُن در سال رسیده است ومتاسفانه مردم افغانستان را سرگرم خشخاش و جنگ و نزاع داخلی کرده و خود به چپاول وغارت این کشور پرداختند.سادگی است اگر بگوئیم آمریکا در افغانستان شکست خورده و هیچگونه دستاوردی نداشته است.شرکتهای خصوصی آمریکایی با همکاری و حمایت سازمان سیا وپنتاگون توانسته اند در طول این بیست سال با روی کارآمدن حامد کرزای و اشرف غنی و انعقاد قراردادهای آنچنانی ، معادن واقتصاد افغانستان را چپاول کنند وهمچنین توانستند جا پای خود را در افغانستان با نیروهای وابسته به خود محکم ترکرده و بدون حضور نظامی کنند. آمریکا با برنامه ریزی درازمدتی که انجام داده است سود خود را در بی ثباتی و درگیری و نزاع قومی و عدم آرامش در افغانستان خواهند برد و هیچ وقت نخواهند گذاشت کشور زجر کشیده افغانستان ثبات پیدا کند.امریکائیان در این مدت توانستند بعضی از مقامات طالبان را شریک در کلیه امور اقتصادی کرده و مهره های خود را در راس حکومت در حال شکل گیری طالبان حداقل برای بیست سال آینده به گمارند وبااین بتواند بر معادن بسیار غنی وثروت وهمچنین بر منطقه مسلط شوند وآینده خود را در معاون ، نفت و گاز افغانستان به منصه ظهور برساند وکمی هم به رفاه مردم افغانستان با واردات کالاهای خود خواهندپرداخت و بدون حضور نظامی ماندنی می شوند و به اصلاح آمریکاییان یک دولت مدرن و دمکراتیک را در این کشور شکل دهند.افغانستان در این ۷۰ ساله ثابت کرده که یک دولت مدرن نبوده است .دولتمندی مستلزم احساس ، تعهد مشترک وتمرکز قدرت است. خاک افغانستان آکنده از عناصری است که ناقض این ایده هاست ایجاد یک دولت دمکراتیک مدرن در این کشور که در آن احکام دولت به طور یکنواخت در سراسر کشور اجرا می شود.مستلزم یک دوره زمانی چندین ساله و در واقع چندین دهه ای است.چرا که این روندها درتضاد با سرشت جغرافیایی و خوی قومی_ مذهبی این کشور است.چندپارچگی، دسترسی ناپذیری و عدم وجود مرجعیت محوری در افغانستان، آن را به پایگاهی جذاب برای شبکه های تروریستی تبدیل کرده است.اگر طالبان بتواند با همه سختی های تاریخی و فرهنگی افغانستان قدرت خود را تثبیت کند، می تواند برای همسایگان خود یک زنگ خطرامنیتی محسوب شودوآن چیزی ست که خواسته آمریکائیان نیز است.
طالبان بخشی ازبرنامه جهانی آمریکااست.طالبان هم موقعیت خاص استراتژیک(جغرافیایی و…)داردوهم بابهره مندی ازصادرات ذخایرمعدنی ودستیابی به پول وسلاح های پیشرفته باتفکر تهاجمی سلفی یون رابه سمت گسترش نفوذ(جهاد)باهمسایگان خوددرمیان مدت وبلندمدت هدایت کند.
لازم به ذکراست.اگرمابه کمک دولت مرکزی افغانستان (اشرف غنی)میآمدیم ویالشکرفاطمیون درافغانستان حضورپیدامی کردند،چیزی نصیب فاطمیون ومردم ایران جزبدگمانی نمی شد،تدابیرمقام معظم رهبری درخصوص مسئله افغانستان قابل ستایش است..دریک جمله ومخلص کلام،مبارزه باتروریست ردگم کنی امریکادرافغانستان بود.
«سیدمحمودامامیان»/ فعال سیاسی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × چهار =

دکمه بازگشت به بالا