ریال نیوز: رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از عملکرد مدیران شهری گفت: آلودگی هوا، بوی نامطبوع و ازدحام جمعیت در مترو برای مسؤولان شهری تکراری شده است.

به گزارش ریال نیوز، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران گفت: در هفته گذشته شاهد چند اتفاق در شهر تهران بودیم که رفتارهای تکراری از سوی مسؤولان در سطح شهر تهران رخ داد.

هاشمی ادامه داد: آلودگی هوا در حد ناسالم بود و در کنار این شاهد انتشار بوی نامطبوع هم بودیم و به اینها ازدحام مسافران در حوزه مترو و حمل و نقل عمومی را هم اضافه کنید.

وی افزود: در هیچ کدام از اینها شاهد ابتکار عمل و تحرک خاصی از سوی مسؤولان شهری نبودیم و گویا این اتفاقات برای مسؤولان تکراری شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: اینکه مدیریت شهری و مدیریت به طور کلی در کشور دچار روزمرگی شده باشد امر خوبی نیست.

هاشمی تصریح کرد: البته درخصوص‌ بحث بوی نامطبوع قرار است کمیسیون سلامت شورای شهر بررسی هایی انجام بدهد و به ما گزارشی ارایه کند.

وی ادامه داد: البته درخصوص بوی نامطبوع چندین فرضیه وجود دارد اما هیچ کدام از مسوولین دلیل قطعی نگفته اند.

  • منبع خبر : ریال نیوز