ریال نیوز: نمک روی زخم پاشیدید، حداقل آن مقام خونسرد را به ما معرفی کنید. اخیرا علی مطهری در مصاحبه ای با اشاره به وقایع آبانماه ۹۸ پس از افزایش قیمت بنزین گفته: یکی از مقامات با خونسردی تمام به بنده گفت پیش بینی کرده ایم ۱۵۰ پمپ بنزین را آتش بزنند!

به گزارش ریال نیوز؛ در همین راستا اسدالله قلی زاده رئیس صنف جایگاهداران کشور به این سخن ایشان واکنش نشان داد و اظهار کرد:
زخم همکاران آسیب دیده من در سراسر کشور هنوز التیام پیدا نکرده بود که شما روی آن نمک پاشیدید، حداقل آن مقامی را که با خونسردی تمام، از پیش بینی آتش زدن ۱۵۰ پمپ بنزین صحبت کرده را به ما معرفی کنید، چون ما با ایشان حرف داریم.

قلی زاده ادامه داده: انشالله که آقای مطهری مستندی برای حرفشان داشته باشند و آن مقام را به ما معرفی کنند، چون حرف ایشان مورد ناراحتی جایگاهداران شده است، ما میخواهیم بدانیم کدام مقام در کشور اسلامی ما توانسته با خونسردی از پیش بینی نابودی جان و مال جایگاهدار که جزوی از مردم است سخن بگوید؟ سینه ما پر از حرفهای نگفته است، جایگاهداران برای تصمیمی که هیچ نقشی در آن نداشتند تاوان بزرگی دادند، تخریبها در برخی جایگاهها به قدری وسیع بود که بیمه ها کفاف هزینه ها را نداد، به جای کمک مالی به جایگاههای آسیب دیده هزینه اضافه هم به ایشان تحمیل کرده اند، شما فکر کنید به خانواده جایگاهداری که پشت میزش از حمله افراد به پمپ بنزین شوکه شده، سکته کرده و فوت نمود که با شنیدن این سخنان چه حالی پیدا میکند؟ مسئولین ما بایستی سعی کنند موقع حرف زدن دقت بیشتری کنند و یا مستند برای حرفشان داشته باشند تا اگر پیگیری شد ارائه کنند.

  • منبع خبر : ریال نیوز