پیش‌بینی افزایش جمعیت زیر خط فقر در ایران

وی افزود: در این راستا، «مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی» بر آن شده تا در گزارشی به بررسی برآورد میزان فقر متاثر از همه گیری کرونا، فقر چندبعدی در جهان و خاورمیانه و فقر در میان شاغلان (تعدیل ساعت کار و فقر نسبی شــاغلان) و آثار متقابل فقر و کرونا بپردازد.

افزایش ۴۵ میلیون نفری جمعیت فقرای خاورمیانه

کردونی گفت: وضعیت کنونی، فقر در خاورمیانه بدین شرح است که با خط فقر ۱.۹ دلار در روز، بیش از ۱۴ میلیون نفردر فقر شدید زندگی می‌کنند. این تعداد برای خط فقــر ۳.۲ دلاری و ۵.۵ دلاری به ترتیب به ۵۵.۵ میلیون نفر و ۱۵۳.۵ میلیون نفر برآورد می‌شــود.

وی با اشاره به گزارش سیزدهم «موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی» پیرامون بحران کرونا گفت: در این گزارش، سه سناریو با اتکا به کاهش درآمد سرانه به میزان ۵، ۱۰ و ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ با در نظر گرفتن بالاترین سطح فقر یعنی ۵.۵دلار در روز، برآوردهای زیر به دست آمده است:در سناریوی نخست، نزدیک به ۱۲۴ میلیون نفر بر میزان فقرا در جهان افزوده خواهد شد. در سناریوی دوم حدود ۲۴۹ میلیون نفر بر شمار فقرا افزوده شده است. در سناریوی سوم، حدود ۵۲۳.۴ میلیون نفر بر شمار فقرا افزوده خواهد شد.

رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی اظهار کرد: این درحالی است که آثار همه گیری کرونا، فراوانی فقرا در خاورمیانه را در هر ســه شیوه سنجش فقر افزایش داده است؛ بدین ترتیب تعداد فقرای جدید (ناشی از گسترش کرونا) در سه سنجه و براساس سناریوی سوم، به ترتیب ۱۲ میلیون، میلیون نفر، ۳۵ میلیون و ۴۵ میلیون نفر خواهد بود.

وی تصریح کرد: حتی در خوشبینانه‌ترین سناریوی موجود نیز حدود ۲ میلیون نفر برای شدیدترین سطح فقر افزوده می‌شود و بیش از ۷ میلیون نفر نیز به فقرای با خط فقر ۳.۲ و ۱۰ میلیون نفر نیز بر خط فقر ۵.۵ دلار افزوده خواهد شد، بنابراین همان طور که دیده می‌شود فقر در خاورمیانه و شمال آفریقا به میزان بیش از آنچه در دهه ۱۹۹۰ تجربه شده بود باز خواهد گشت و از این منظر رخداد اخیر (بحران کرونا) نقطه عطف مهمی در تاریخ منطقه خواهد بود.

کشورهایی که بیشترین افزایش فقر را تجربه خواهند کرد

کردونی گفت: همچنین موسسه پژوهشی سیاست‌های بین المللی تغذیه با تاکید بر اثر گذاری بحران کرونا بر وضعیت غذایی گروه‌های آسیب‌پذیر و تشدید سوءتغذیه جهانی به پیش‌بینی میزان افزایش جمعیت زیر خط فقر پرداخته است. با توجه به محاسبات این موسسه در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۰ جمعیت زیر خط فقر بر اساس (خط فقر حدود ۱ تا ۳ دلار) در برخی از کشورها دو برابر خواهد شد و برخی افزایش آنان کمتر از این خواهد بود.

وی افزود: به طور نمونه براساس این تحقیق، کشورهایی مانند بورکینافاسو، چاد، سودان، زیمباوه، موریتانی و قرقیزستان با ۱۰۷.۸ درصد بیشترین میزان افزایش در نسبت فقرا را تجربه خواهند کرد؛ البته میزان افزایش جمعیت زیر خط فقر در آنان یکسان نبوده است، اما در همه کشورها جمعیت فقرا بیش از دو برابر خواهد شد.

افزایش جمعیت زیرخط فقر در ایران

کردونی همچنین در مورد وضعیت ایران نیز گفت: براساس محاسبات این مؤسسه بین المللی، جمعیت زیر خط فقر در ایران، ۶۰.۶ درصد رشد خواهند کرد و بیش از ۱.۵ برابر خواهد شد؛ براساس این گزارش، کشورهای سوریه و عراق نیز از منظر میزان افزایش، وضعیتی مشابه ایران خواهند داشت.

رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی ادامه داد: بنابراین درحالی که سیاست‌های فقرزدایی تا سال ۲۰۱۸ در مناطق مختلف جهان موفق به کاهش فقر شده بود، برآوردها حاکی از آن است که همه گیری ویروس باعث افزایش ناگهانی مجدد فقر خواهد شد؛ و خبر بدتر برای خاورمیانه آن است که براساس سناریوی سوم، نسبت فقرای دچارشده به فقر شدید از میزان آن در دهه ۱۹۹۰ نیز بیشتر خواهد شد و تمام دستاوردهای فقرزدایی در سه دهه گذشته را به ناگهان خنثی خواهد کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − هفت =

دکمه بازگشت به بالا