آنکتاد در گزارشی به بررسی سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل هر ساله برآورد خود از میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف جهان در سال قبل را جمع‌آوری و در قالب گزارشی موسوم به گزارش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تدوین می‌کند.

براساس آنچه در جدیدترین گزارش آنکتاد آمده، جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال ۲۰۱۹ با افت ۳۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن به یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار رسید.

آمار منتشر شده نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۱۹ توانسته یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند. ایران در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که به این ترتیب میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل از آن ۸۶۵ میلیون دلار معادل ۳۶ درصد افت داشته است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال ۲۰۱۸ نیز ۳۰ درصد افت کرده بود.

براساس این گزارش ایران در سال ۲۰۱۹ همچنین ۸۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر داشته است. این رقم برای سال پیش از آن ۷۵ میلیون دلار اعلام شده بود. آنکتاد رقم سرمایه‌گذاری خارجی در جهان طی سال ۲۰۱۹ را نیز ۱۵۴۰ میلیارد دلار اعلام کرده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۴۵ میلیارد دلار معادل ۳ درصد رشد داشته است. سال پیش از آن ۱۴۹۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان جذب شده بود.

براساس این گزارش، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده در کشورهای توسعه‌یافته طی سال ۲۰۱۹ با رشد ۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۸۰۰ میلیارد دلار رسیده است.

  • منبع خبر : اقتصادنیوز