ریال نیوز : یک حیوان دوزیست به تازگی کشف شده که سر خود را در شن فرو می کند. به دلیل شباهت این قابلیت با روش ترامپ در قابل گرمایش جهانی این کرم «درموفیس دونالد ترامپی» نامگذاری شد.

به گزارش دیلی میل، به تازگی یک حیوان دوزیست که بینایی  بسیار ضعیفی دارد و همیشه سر خود را در شن ها فرو می برد به طور رسمی «درموفیس دونالد ترامپی» نامگذاری شده است.

شرکت EnviroBuild که مصالح حافظ محیط زیست برای ساختمان سازی تولید می کند با پرداخت ۲۵ هزار دلار در یک حراجی حقوق نامگذاری این کرم دو زیست را خرید و سپس تصمیم گرفت برای جلب توجه رئیس جمهور آمریکا به موضوع تغییرات آب و هوایی این نام را انتخاب کند.

این موجود بدون دست و پا در پاناما زندگی می کند. به گفته آیدان بل از شرکت «انوایرو بیلد» توانایی آن برای فروبردن خود در شن ها شبیه روشی است که دونالد ترامپ در قبال گرمایش جهانی به کار گرفته است.

این حیوان دوزیست در حقیقت یک کرم پانامایی است که فقط می تواند نور یا تاریکی را ردیابی کند و در عمق زمین زندگی می کند.

به تازگی با وجود گزارش هایی مبنی بر اینکه تغییرات آب وهوایی به زندگی مردم آمریکا خسارت زده است، ترامپ در پاسخ یکی از خبرنگاران درباره این موضوع گفت: من این موضوع را باور نمی کنم.

  • منبع خبر : دیلی میل