ازدواج
پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی ازدواج به فرزندان بازنشستگان 15 اکتبر 2019

پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی ازدواج به فرزندان بازنشستگان

ریال نیوز : سرپرست اداره کل روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد: پرداخت وام ازدواج ۲۰ میلیون تومانی برای ۱۵۰۰ نفر از فرزندان بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری آبان ماه امسال اجرایی خواهد شد.

بیش از صدهزار نفر از بانک ملی وام ازدواج گرفتند 03 سپتامبر 2019

بیش از صدهزار نفر از بانک ملی وام ازدواج گرفتند

ریال نیوز : بانک ملی ایران از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه بیش از 104 هزار فقره وام ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است.

۲۵۳ هزار نفر از بانک ملی وام ازدواج گرفتند 09 مارس 2019

۲۵۳ هزار نفر از بانک ملی وام ازدواج گرفتند

ریال نیوز : بانک ملی ایران در راستای سیاست حمایت از ازدواج جوانان در 11 ماه ابتدای امسال بیش از 253 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد.

وام ازدواج ۶۰ میلیون تومانی زوجین تصویب شد 27 فوریه 2019

وام ازدواج ۶۰ میلیون تومانی زوجین تصویب شد

ریال نیوز : نمايندگان مجلس در بودجه 98 ميزان وام ازدواج براي مزدوجين اول فروردين 96 به بعد را براي هر يك از زوجين 30 ميليون تومان (در مجموع60ميليون تومان) با دوره بازپرداخت 60 ماهه تعيين كردند.