تولیدکنندگان فولاد ایران
گم شدن ۳ میلیون تن فولاد تایید نشد 03 مه 2021

گم شدن ۳ میلیون تن فولاد تایید نشد

ریال نیوز: رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در رابطه با ادعای «گم شدن سه میلیون تن فولاد» در زنجیره تولید، مصرف و صادرات فولاد، توضیحاتی ارائه کرد.