صادر کنندگان کالا
تصمیم جدید بانک مرکزی برای صادرکنندگان 24 نوامبر 2019

تصمیم جدید بانک مرکزی برای صادرکنندگان

ریال نیوز : اتاق بازرگانی ایران از تصمیم جدید بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به عراق و افغانستان خبر داد و گفت: امکان ثبت اطلاعات صادرات ریالی از ۱۰ اذر امکان پذیر خواهد بود.