ریال نیوز: محمد رضایی مدیرعامل بیمه ایران شد.

به گزارش ریال نیوز، به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، باعنایت به مصوبه مورخ ۹۸/۹/۲۴ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی بیمه ایران و با حکم فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد رضایی به سمت مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران منصوب شد.

  • منبع خبر : ریال نیوز