ریال نیوز: اپلیکیشن هُپ بانک ملی ایران، محصول برتر سال ٩٩ كشور شد و تندیس زرين پنجمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی را کسب كرد.

به گزارش ریال نیوز به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی دانشگاه صنعتی شریف هر ساله از سوی دفتر توسعه فناوری و نوآوری های صنعتی شریف (تکنوشریف) برگزار می گردد و پس از رصد محصولات نوآورانه شرکت ها و سازمان های بزرگ، آن ها را در ۶ فاز و بر اساس مدل های مرجع جهانی stage_gate  ارزیابی می کند.
امسال در پنجمین دوره از این جشنواره، اپلیکیشن هُپ کانون جوانه های بانک ملی ایران، به عنوان یک محصول نوآورانه، در میان بیش از ۲۰۰ محصول، موفق به کسب تندیس زرین و لوح تقدیر  شد.