برجام فقط یک سراب بود

ریال نیوز : این روزهامتاسفانه آقای روحانی رئیس جمهورمحترم رجزخوانی می کند و هنوز مذاکره رابه عنوان راه حل مشکلات کشوردائمادرهمه جلسات یاد می کند. اماکارنامه مردودشده روحانی به تنهایی می تواند این ادعاراقضاوت کند،
به عنوان مثال قراربود۱۰۰روزه اقتصادکشورراسامان داده وبامذاکره آن قدر وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد که مردم نیازی به یارانه نداشته باشند.زهی خیال باطل،امااکنون روحانی به واسطه این که دولت وی نگذاشت درکشور گرفتارقحطی کالاهای اساسی وضروری شودبه خودمی بالد!؟!؟این یک نمونه ازکارآمدی مذاکره درحل مشکلات کشور است.ازهشت سال کارنامه سیاه روحانی میتوان فهمید،مذاکره راهبرد وسیاست نیست،مذاکره تنهایک ابزار است ونباید بیش ازاین انتظارداشت.
مذاکره درواقع یک سراب برای ملت مابود.وهست.
هشت سال همه امورکشوررابه برجام گره زدندونتیجه منفی دربرداشت.ازدولت آقای روحانی میتوان فهمیدتحریم راه حل غیراقتصادی ندارد.چراکه تحریم هابراساس نقاط ضعف ساختاراقتصادی یک کشور طراحی می شوند دراین هشت سال همگان باچشم خوددیدندکه مدیریت ضعیف وناکارآمدو سیاست های غلط چگونه می تواند فرصت هاراتبدیل به تهدیدوتهدیدهاراتبدیل به آسیب نماید.
برجام برای ماسرابی بیش نبود.مابایدبه ظرفیت هاوپتانسیل داخلی کشور متکی باشیم و با چنین ظرفیتی میتوان بخوبی کشور را با مدیریت جهادی اداره کرد.
دولت آقای دکتررئیسی بایدازاین برجام درس گرفته ونقاط ضعف وقوت آنرابایک تیم قوی تجزیه وتحلیل کندوآنگاه به مذاکرات در عین اقتدار ادامه دهد.

سیدمحمود امامیان
((دبیرکل ائتلاف بزرگ ورزش ایران ))

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + دوازده =

دکمه بازگشت به بالا