ریال نیوز : روابط عمومی شرکت داتیس خودرو تجمع در مقابل نمایشگاه مرکزی این شرکت را رد کرد.

به گزارش ریال نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت داتیس خودرو، در فضایی که رسانه ها بازوی توانمند و البته چشم بینای جامعه هستند، انتظار می رود که بر رسالت خبری خود استوار بوده و البته که تا به امروز تمامی رسانه های معتبر کشور این مهم را به نحو احسن انجام داده اند.

از صبح امروز شیطنت یک رسانه باعث شده تا فضای مسمومی پیرامون فعالیت شرکت داتیس خودرو ایجاد شود که در حقیقت ادعای این رسانه خلاف واقع بوده و دور از عدالت رسانه ای که همواره دیده ایم می باشد.

فیلم منتشر شده در خصوص تجمع مالباختگان شرکت داتیس خودرو در مقابل نمایشگاه مرکزی این شرکت به هیچ وجه صحت نداشته چراکه این افراد در صف طرح عرضه گوشت یخ زده با کارت ملی جنب فروشگاه مرکزی این شرکت هستند.

فیلم منتشر شده یک شانتاژ خبری علیه فعالیت های کاملا قانونی شرکت داتیس خودرو بوده، چراکه رسانه مذکور صف خرید گوشت را به دروغ تجمع مالباختگان داتیس خودرو نامیده است.
شرکت داتیس خودرو متذکر می شود که در فضای حال حاضر کشور تشویش اذهان عمومی آن هم توسط یک رسانه، خلاف اخلاق و رسالت رسانه ای بوده چنانکه اثبات حقانیت در چنین شرایطی توسط مراجع قضایی قابل پیگیری است.

  • منبع خبر : ریال نیوز