ریال نیوز : سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم حسین فریدون خبر داد.

به گزارش ریال نیوز ، غلامحسین اسماعیلی در یازدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون گفت: در رابطه با سه نفر ارفاق هایی شده و در رابطه با این فرد هفت سال حبس به پنج سال حبس تقلیل یافته است. اما جزای نقدی  به علت اخذ رشوه باید پرداخت شود.

وی ادامه داد: در مورد یکی از متهمان دادگاه رای برائت صادر کرده است. در مورد یکی از بانوان متهم در این پرونده دادگاه تجدید نظر یک سوم حبس مطرح شده را تعلیق کرده است.

اسماعیلی تصریح کرد: میزان رشوه مطرح شده در این پرونده ۳۱ میلیارد است که وی باید آن را بازگرداند.

  • منبع خبر : ریال نیوز