ریال نیوز:دکتر محمدرضا سلطانی به سمت عضو هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور منصوب شد.

به گزارش ریال نیوز،دکتر محمدرضا سلطانی از مدیران شایسته و خدوم سابق قضایی کشور،طی حکمی از سوی عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بر اساس بند ۱ ماده ۲۶ آئین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها، طی حکمی به مدت سه سال و با موافقت ریاست محترم قوه قضائیه منصوب گردید.