ریال نیوز:ربابه بهرامی هیدجی سرپرست معاونت روابط عمومی و امور بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منصوب شد.

به گزارش ریال نیوز، در حکمی و با حفظ پست ثابت سازمانی، ربابه بهرامی هیدجی سرپرست معاونت روابط عمومی و امور بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منصوب شد.

در این حکم آمده است که با توجه به بهره گیری از توان کارشناسی در دو سطح ملی و استانی، گام های موثری باید در این مسیر با توجه به جایگاه و ارتقا وزن اجتماعی مهارت با اولویت محورهای زیر برداشته شود.

_برنامه ریزی برای توسعه ارتباطات سازمانی با جلب مشارکت و استفاده حداکثری از ظرفیت درون سازمانی و برون سازمانی در دو بخش دولتی و خصوصی

_برنامه ریزی، نظارت و پیگیری اجرای برنامه های رسانه ای، تبلیغاتی و اطلاع رسانی سازمان با مشارکت استان ها

_برقرای ارتباط مستمر و سازنده با رسانه های ارتباط جمعی به ویژه رسانه ملی

_برنامه ریزی و پیگیری برای اجرای برنامه های توانمندسازی حوزه روابط عمومی و امور بین الملل با مشارکت استان ها

_توجه بیشتر به فن آوری های نوین در تولید محتوای الکترونیکی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی

_برنامه ریزی ارتباطات موثر بین المللی و ارتقای سطح برگزاری نشست ها و همایش های بین المللی

_برنامه ریزی برای انجام مطالعات مستمر در زمینه نظام آموزش مهارت در کشورهای توسعه یافته

_برنامه ریزی برای انجام مطالعات مستمر رویه های جهانی در حوزه آموزش های مهارتی.

این حکم توسط رضا نصری مدیر کل دفتر ریاست ، حقوق و روابط عمومی و امور بین الملل ابلاغ شده است.