ریال نیوز : کسب و کار های 1400 به سمت بازار آنلاین با سوددهی بالا می روند.

محمد رضا منصوری ، کارشناس ارشد بازاریابی در گفتگو با ریال نیوز با اشاره به این که تلاش کسب و کار ها در سال ۱۴۰۰ به سمت یک استراتژی مناسب دیجیتال است افزود : در حال حاضر بازاریابی آنلاین جزء اصلی ترین بخش مارکتینگ درکسب و کار ها شده است و صاحبان بنگاه های اقتصادی نباید بدون استراتژی مناسب دیجیتال مارکتینگ کسب و کاری را شروع کنند.
به گفته منصوری هر کسب و کاری برای رشد فروش آنلاین در سال ۱۴۰۰ نیاز به یک مشاور دیجیتال دارد.