ریال نیوز : کتاب مدیریت و رهبری اثربخش با قلم مهرشاد خدابخشی به چاپ دوم رسید.

به گزارش ریال نیوز، کتاب مدیریت و رهبری اثربخش برای مدیران در سه بخش کلیات، هیئت مدیره و مدیرعامل به موضوعاتی همچون نقش‌های مدیرعامل اثر بخش، صفات رهبران در ادبیات مدیریت، نقش‌های یک مدیرعامل اثر بخش، مدیریت تبلیغات و ارتباط با سرمایه‌گذاران می‌پردازد.

در کتاب مدیریت و رهبری اثر بخش می‌خوانیم: هیئت مدیره اثر بخش، نهادی توانا در راهبری خردمندانه سازمان به سمت چشم‌انداز مطلوب است. منظور از توان افزایی نهاد هیئت مدیره این است که با اتخاذ یک سری تدابیر، سیاست‌ها و ایجاد مکانیزم‌هایی، این نهاد به درجه‌ای از توان و قابلیت برسد که به خوبی قادر به هدایت سازمان در راستای تحقق چشم انداز مورد نظر خود باشد.

کتاب مدیریت و رهبری اثربخش نوشته مهرشاد خدابخشی توسط انتشارات توسعه و مدیریت به چاپ دوم رسیده است.

  • منبع خبر : ریال نیوز