وزیر اقتصاد
سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد نامه زد 03 مه 2021

سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد نامه زد

ریال نیوز: یک مقام مسئول گفت: سازمان بازرسی کل کشور به نحوه برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری ورود و در نامه‌ای به وزیر اقتصاد تاکید کرده که برگزاری هر گونه مجمع به ترتیب فعلی، غیرقانونی است.