ریال نیوز : سخنگوی قوه قضاییه گفت: فعلاً وقتی برای رسیدگی به پرونده نجفی تعیین نشده است.

غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا درباره زمان رسیدگی به این پرونده در دادگاه گفت: وقتی فعلاً برای رسیدگی به این پرونده تعیین نشده زیرا برای تعیین وقت رسیدگی فرایند قانونی لازم است که باید این فرایند قانونی انجام شود و تا زمانی که این فرایند انجام نشده وقت رسیدگی تعیین نمی‌شود. ما در ضوابط و مقررات قانونی پرونده را پیش می‌بریم.

  • منبع خبر : ریال نیوز