ریال نیوز:برآوردها از بازار مسکن نشان می دهد که این بخش مهم اقتصاد به رکودی 3 ساله فرو خواهد رفت.

به گزارش ریال نیوز، کاهش شدید در قدرت خرید مردم به دلیل حباب بزرگ شکل گرفته در بازار کالاهای سرمایه ای و به خصوص مسکن باعث شده است تا دوره انتظار برای خرید مسکن به وسیله خانوارهای ایرانی از ۳۰ سال به ۷۰ سال افزایش یابد.

حضور گسترده بانک های خصوصی از دهه ۱۳۸۰ در بازار مستغلات باعث برهم خوردن مزیت های سرمایه گذاری، انحراف بانکها از کارکرد ذاتی و شکل گیری حباب در بازار مسکن شد که با بی نظارتی بانک مرکزی در سالهای اخیر، در سال ۱۳۹۹ به اوج رسید و مسکن را از دسترس اکثر خانوارهای ایرانی خارج کرد.

علیرغم صعود ۵ تا ۶ برابری میانگین قیمت مسکن در سطح کشور؛ درآمد مردم در سه سال گذشته تنها دو برابر شده است که به معنای تضعیف قدرت خرید خاوارهای ایرانی است.

بررسی دوره های زمانی انباشت نقدینگی و تزریق به بازارهای سفته بازانه و سوداگرانه نشان می دهد که بخش مسکن تا سال ۱۴۰۲ به رکود رفته و این سکون و رکود در بخش خانه های لوکس که در سال های اخیر رشد کرده بود بیشتر خواهد شد.

خانوارهایی که نقدینگی خود را در بانک سپرده گذاری کرده و یا از اواخر سال ۱۳۹۹ اقدام به خرید طلا و پس انداز آن در بانک کنند، وضعیت بهتری داشته و در ۳ سال بعد با قدرت خرید دو برابری می توانند وارد بازار شوند و به عنوان مثال به جای خرید آپارتمان ۵۰ متری، آپارتمان ۱۰۰ متری خریداری نمایند.