ریال نیوز: فایل های فروش رفته قطعی در شهریور ماه امسال نشان می‌دهد خریداران از آپارتمان های نوسازی استقبال کرده اند که قیمت پیشنهادی با قیمت های منصفانه تری بوده است .

به گزارش ریال نیوز ، بررسی  فایل‌های فروش رفته در سامانه اطلاعات مسکن نشان می دهد، در آخرین ماه تابستان هزار و ۱۳۰ فایل نوساز به فروش رفته است .

بررسی جزییات فایل های فروش رفته نشان می دهد که آپارتمان هایی به فروش رفته اند که قیمت نزدیک به میانگین منطقه داشته اند. سهم شرق و مناطق مرکزی از فروش نوسازها بیشتر از سایر مناطق است . اما همچنان نوسازهای کوچک مقیاس محبوب‌تر هستند .