ریال نیوز: محسن صالحی نیا با حکم وزیر صنعت به عنوان رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) منصوب شد.

به گزارش ریال نیوز، محسن صالحی نیا که تاکنون رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بود، با حکم رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت  به عنوان رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شد.

تا پیش از این امیر بیات سرپرست سازمان گسترش بود که با حکم مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت منصوب شده بود.