ریال نیوز: شاخص امید به زندگی که ارتباط نزدیکی با وضعیت بهداشتی و درمانی کشور دارد، در سال‌های اخیر بهبود یافته و به 76.2 سال افزایش یافته است.

به گزارش ریال نیوز، شاخص امید به زندگی ارتباط تنگاتنگی با بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی دارد. از این رو این شاخص یکی از شاخص‌های سنجش پیشرفت و توسعه کشورها معرفی شده است. در سال ۹۷ شاخص امید به زندگی در کشور ۷۶٫۲ بوده است.

شاخص دسترسی جمعیت به خدمات بهداشتی درمانی حدود ۱۰۰ درصد اعلام شده که دلایل آن کارایی به شبکه‌های بهداشتی درمانی و گسترش آن در اقصی نقاط کشور است.

طبق مستندات سازمان برنامه و بودجه، شاخص امید به زندگی در بدو تولد از ۷۰٫۴ سال در سال ۱۳۸۴ به ۷ سال در سال ۱۳۹۰ و به ۷۴ سال در سال ۱۳۹۳ و به ۷۵٫۵سال در سال ۱۳۹۴، ۷۵٫۶در سال ۱۳۹۵ و ۷۵٫۷ در سال ۱۳۹۶ رسیده است، در سال ۱۳۹۷ شاخص امید زندگی در کشور ۷۶٫۲ سال بوده است.

مهمترین علل افزایش امید به زندگی در سال های اخیر کاهش مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی، افزایش سطح سواد و ایجاد تسهیلات در مناطق روستایی است.

  • منبع خبر : فارس