شناسایی مناطق رکودددار عقب نشینی قیمت مسکن

به گزارش ریال نیوز، در آبان ماه امسال  متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران 27 میلیون و 190هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل 1.8 درصد  افزایش نشان می‌دهد.

اگر این میزان رشد به عنوان خط میانه قیمت مسکن در تهران در نظر گرفته شود کدام مناطق بالای خط میانه بوده اند و کدام مناطق زیر خط میانه؟

درصد افزایش قیمت مسکن در مناطق تهران

بررسی آماری نشان می دهد  12 منطقه در تهران بیش از 1.8 درصد افزایش قیمت داشته و  8 منطقه نیز زیر 1.8 درصد رشد قیمتی را در آبان ماه تجربه کرده اند . 2 منطقه نیز در محدوده میانه تغییر قیمت ثبت کرده اند.

در این ماه در منطقه یک شاهد عقب نشینی قیمت مسکن بودیم و این منطقه نرخ رشد منفی 3.27 را تجربه کرد . منطقه یک که گران‌ترین منطقه تهران است، در فصل نخست پاییز نسبت به شهریور ماه 11.97 درصد رشد قیمت داشته   در این منطقه متوسط قیمت هر متر مربع، 56 میلیون و 870 هزار تومان بوده که این رقم آبان به 55 میلیون و 122 هزار تومان می رسد .

مرکز تهران رکور دار عقب نشینی قیمت

کاهش قیمت مسکن در آبان ماه نسبت به ماه گذشته در 8 منطقه اتفاق افتاده است . بیشترین کاهش قیمت نیز مربوط به منطقه 6 تهران است که 9.22 درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است . این منطقه یکی از مناطق محبوب برای ساکنانش است و بیشترین متوسط عمر سکونت را در میان مناطق تهران داردکه نشان از وفادارای  ساکنانش به محل زندگی خود را دارد .

اما در این سال ها بیشتر ساخت و سازها و تغییر کاربری ها در این منطقه اداری بوده است  که این عقب نشینی قیمتی می‌تواند یکی از نشانه ها کاهش تقاضای این نوع از املاک باشد .  قیمت متوسط در مهر ماه در این منطقه حدود 38 میلیون تومان بوده که در آبان به حدود 35 میلیون تومان رسیده است .

ترمز افزایش قیمت در این منطقه کشیده شد

در ابتدای پاییز 9 منطقه بالاتر از سطح متوسط رشد قیمت تجربه کرده اند. در این میان دو منطقه از محدوده میانگین بیشتر فاصله را داشته اند؛ مناطق 18 و 17.

بر اساس آمار منتشر شده ازتحولات مسکن در آبان ماه منطقه 18 که رکورد دار رشد قیمت در مهر ماه بود ،در آبان ماه رشد منفی را پشت سر گذاشته است .

متوسط قیمت مسکن منطقه 18 از 10 میلیون و 400 هزار تومان  در شهریور ماه به بیش از 12 میلیون و 400 هزار تومان در مهر ماه  رسید ورشد قیمتی بیش از 19 درصد در منطقه‌ای که ارزان‌ترین میانگین قیمت مسکن در تهران را به نام خودکرد، اما در آبان ماه قیمت مسکن در این منطقه 12 میلیون و 408 هزار تومان  شد و 3.11 درصد کاهش قیمت را تجربه کرد.

منطقه 12 ؛ گهی پشت به زین و گهی زین به پشت

دربازار مسکن آبان ماه؛ منطقه 12 که کمترین میزان رشد قیمت (حدودسه درصد ) در ماه مهر به نامش ثبت شد ،رکورد دار رشد قیمت در آبان ماه شد . در بازار کم معامله آبان که بسیاری از مناطق محبوب و پر مشتری مجبور به عقب نشینی قیمتی شدند،این منطقه رشد قیمتی 19.63 درصدی را تجربه کرد که می تواند نشانی از حضور خریدارانی که به قصد سرمایه گذاری وارد این بازار می شوند باشد . خریدارانی که نقدینگی کمی برای خرید مسکن دارند اما در این منطقه ارزان می توانند ملک بخرند .میانگین قیمتی هر متر مربع ملک معامله شده در این منطقه 16 میلیون و 807 هزار تومان بوده است .

تغییرات رشد قیمت در مناطق 22 گانه

منطقه 3 تهران با رشد قیمت 1.8 درصد و منطقه 17 با رشد 1.36 درصد در محدوده میانه تغییرقیمت ،افزایش قیمت داشته اند .مناطق یک ،4،6،13،18،20،21،22در آبان ماه رشد منقی قیمت داشته و مناطق 2،5،7،8،9،10،11،12،14،15،16،و 19 بیش از نرخ رشد میانه ابان ماه افزایش قیمت داشته اند .

و تنها دو منطقه 11 و 12 نرخ رشد قیمت بیش از 10 درصد را در آبان ماه تجربه کرده اند .

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان سال ۹۹ از سوی بانک مرکزی منتشر شد، آمارهای ارائه شده، نشان می دهد که معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران نسبت به ماه قبل ۴۸.۴ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل۹.۹ درصد افزایش داشته است.

در این ماه ۴۵۰۰ واحد مسکونی خرید و فروش شده است که متوسطه قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۷ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸.۲درصد افزایش نشان می‌دهد.

  بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آبان‌ماه سال ۹۹ حاکی از آن است که از مجموعه ۴ هزار و ۴۶۶ واحد مسکونی معامله شده واحدهای تا ۵ سال ساخت بیشترین سهم را(38.9درصد) به خود اختصاص دادند.

در مقایسه با آبان سال قبل حدود ۳.۱ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالاتر در گروه های ۱۶ تا ۲۰ و بیش از ۲۰ سال ساخت افزوده شده است.

توزیع  تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران نیز نشان می دهد منطقه ۵ همچنان با سهم ۱۲.۱ درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است همچنین مناطق ۱۰ با سهم ۸.۶و منطقه ۴ با سهم ۸.۴ به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند در مجموع ۷۰.۴ درصد از کل معاملات انجام شده در شهر تهران در آبان ماه مربوط به ۱۰ منطقه شهر تهران،5،10،4،2،14،7،8،15،11و یک بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۹.۶ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

در آبان سال ۹۹ متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۷ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۵۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مربوط به منطقه یک که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۳۴.۳ درصد رشد داشته  و کمترین آن با ۱۲ میلیون و ۴۰ هزار تومان مربوط به منطقه ۱۸ است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۹ درصد افزایش را نشان می دهد.

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در هشت ماهه نخست امسال حدود ۶۸ هزار واحد مسکونی بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۰.۷درصد افزایش نشان می دهد .

 در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در تهران ۲۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۰.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

توزیع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در آبان سال ۹۹ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۴ تا ۱۶ میلیون تومان به ازای هر متر مربع با سهم ۸.۶ درصد بیشترین سهم از معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان با سهم ۷.۳ درصد و دامنه قیمت ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان با سهم ۶.۹ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفتند در این ماه توضیح حجم معاملات به گونه‌ای بوده که ۶۲.۱ درصد واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده اند

 به گزارش اقتصادنیوز ،بررسی توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده نشان می‌دهد واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع با سهم ۱۵.۲درصد بیشترین سهم را از معاملات داشتند واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر با سهم ۱۵.۱ و واحدهای ۷۰ تا ۸۰ متر با سهم ۱۲.۱ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع ۵۷.۲ درصد از معاملات  را به خود اختصاص دادند.

 در آبان امسال توزیع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان های دامنی قیمتی مورد بررسی واحدهای مسکونی با ارزش ۶۰۰ میلیون تا ۸۵۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۳.۵ درصد بیشترین سهم معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند واحدهای دارای ارزش ۸۵۰ میلیون تا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون با سهم ۱۰.۶ درصد و واحدهای یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان نیز با سهم ۹.۵ درصد در رتبه بعدی قرار گرفتند در مجموع در این ماه ۵۵ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان اختصاص داشته است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 6 =

دکمه بازگشت به بالا